Folkvang Boligselskap kutter energiforbruket med 63%

Nordisk Energikontroll prosjekterte bergvarme for Folkvang Boligselskap i 2019. Det ble installert 480 kW varmepumpeeffekt (8 stk. NIBE F1345-60kW) i kombinasjon med en 411 kW tørrkjøler på taket. Anlegget har senere blitt energioptimalisert for å kunne levere lavere turtemperatur og opprettholde høy termisk komfort. 2022 har vært det mest effektive driftsåret for varmepumpeanlegget frem til nå, med en besparelse på 63%.

Folkvang%20maps

Varmepumpene henter varme fra 25 energibrønner på totalt 10 000 meter. Tørrkjøleren øker temperaturen i brønnparken ved å levere varme til energibrønnene når utetemperaturen er høyere enn brønntemperaturen.

Vi har finjustert anlegget for å hjelpe kunden med å oppnå best mulig lønnsomhet:

  • Temperaturen på varmekursen er optimalisert ved å bytte fra "konstant temperatur" i energisentralen til utekompensert temperatur.
  • For å unngå høyt trykk i radiatorene har vi satt inn frekvensstyrte sirkulasjonspumper som stiller turtall iht. behov.
  • Vi leverte nytt beredersystem med nær 90% energidekning fra varmepumpe.
Det graddagsjusterte energiforbruket før installasjonen var 2 087 256 kWh/år. Det ble beregnet at energiforbruket etter varmepumpeinstallasjonen ville være ca. 930 000 kWh/år, altså beregnet besparelse på 1 157 256 kWh (55%). Den reelle besparelsen har vist seg å være enda bedre på grunn av den overnevnte fintuningen.
  • I 2020 var elforbruket 797 092 kWh, besparelse 1 290 164 kWh (62%)
  • I 2021 var elforbruket 850 449 kWh, besparelse 1 236 807 kWh (59%)
  • I 2022 var elforbruket 764 363 kWh, besparelse 1 322 893 kWh (63%)
2022 har vært det mest effektive driftsåret for varmepumpeanlegget frem til nå!
Teoretisk%20besparelse%20FOLKVANG
Årlige totale energikostnader for Folkvang før og etter varmepumpeinvesteringen basert på betingelsene under diagrammet.
Følg oss:
foelg-oss-facebook
foelg-oss-youtube