Drammensveien 54 A og Gange-Rolvs gate 6 går for bergvarme

Nordisk Energikontroll er stolte av å få installere bergvarme på to adresser på Frogner i Oslo.
Etterstad
Sameiet Drammensveien 54 A og Boligsameiet Gange-Rolvs gate 6 har begge valgt å fase ut oljefyren og ta steget inn i en mer miljøvennlig hverdag. Arbeidene med installasjonene er nylig igangsatt, og vil være ferdig før fyringssesongen. Dette viser at det er fullt mulig å installere bergvarme på kort tid!

Begge sameiene begynte prosessen med overgang til bergvarme ved å få utført ENØK-analyse av byggene. En ENØK-analyse avdekker hvor det er mulig å spare både miljø og kostnad. Videre er det mulig å søke Klima- og energifondet om støtte til å utføre ENØK-tiltak, noe begge sameier har gjort. Nordisk Energikontroll utførte også ENØK-analysene.