Om oss

Nordisk Energikontroll AS

Vårt virksomhetsområde er varmesentraler, tekniske totalentrepriser og energiløsninger

  1. Enøk og oppgradering av varmesentraler. Vi har spesialiert oss på integrering av varmepumper i store energisentraler.
  2. Større tekniske entrepriser hvor ventilasjon og varme er sentralt. Gjennom «byggdrift- alliansen» som vi har etablert sammen med Ing D S Baastad AS vil vi løse de fleste utfordringer innen dette fagfeltet. Vår fordel er at vi er en effektiv og oversiktlig gruppe med høy teknisk og prosjektfaglig kompetanse.
  3. Vi tilbyr styring og optimalisering av drift. Vi har lang erfaring med styring og overvåking av fyringsanlegg med vannbåren varme. Vi bidrar med produkter og løsninger som gir lavere energikostnader, bedre kontroll på driften og markedstilpasning for å oppnå lavest mulig energikostnader.
  4. Vi tilbyr service til anlegg hvor vi har stått for leveransen.

Eierforhold
Nordisk Energikontroll AS eies av fire ansatte, gjennom sine respektive investeringsselskaper.


Medarbeidere

Kjell Øvrebø

Partner - Prosjektansvarlig

Dr.ingeniør

Mob: +47 464 32 006
E-post: kjell@noen.no

Svein Olsen

Partner og styremedlem - Serviceansvarlig

Sivilingeniør

Mob: +47 906 65 031
E-post: svein@noen.no

Tor Sveine

Partner og styreleder - Salgsansvarlig

Sivilingeniør

Mob: +47 913 09 703
E-post: tor@noen.no

Frank Olsen

Prosjektleder

Høgskoleingeniør

Mob: +47 993 00 931
E-post: frank@noen.no

Olav Feby

Partner og daglig leder

Høgskoleingeniør og elektriker

Mob: +47 918 09 891
E-post: olav@noen.no

Martin Holmgren

Prosjektleder

Rørlegger og KEM-ingeniør

Mob: +47 977 91 546
E-post: martin@noen.no

Nick Nikolli

Prosjektmedarbeider

Rørlegger

Mob: +47 920 84 562
E-post: nick@noen.no

Aud Grefsheim

Administrasjonssekretær

Mob: +47 932 39 459
E-post: aud@noen.no

© Copyright 2019 - Nordisk energikontroll AS - Webbyrå: Brandson Norge