fbpx

Kolsrud A/S Installerer bergvarme med 24 energibrønner

Boligselskapet Kolsrud skal installere bergvarme. Dette er et stort prosjekt og det skal bores i alt 24 brønner på 300 meter i fjell. I energisentralen installeres 4 stk. NIBE varmepumper som yter tilsammen 240 kW og fyrhuset får nytt varmtvannsystem tilpasset drift med varmepumpe.

Tidligere i år har boligselskapet etterisolert fasadene og fått nye vinduer. Etter installasjon av bergvarme vil borettslaget ha lav energibruk og energiriktig fornybar oppvarming.

Med dette tiltaket skal man spare nesten 700.000 kroner i året (60% besparelse). Boligselskapet får også kr. 750.000,- i enøkstøtte fra Oslo Kommune.

Boligselskapet Kolsrud AS utgjør 176 boenheter bestående av ett- til fireroms leiligheter.

Kontakt oss