fbpx

Føynland skole har installert bergvarme

Føynland skole i Nøtterøy kommune kjører i disse dager igang sitt nye bergvarmeanlegg. I vår ble Nordisk Energikontroll valgt etter en offentilig anbudskonkuranse. Vi har stått for prosjektering og bygging av det nye bergvarmeanlegget.

Det er boret 15 energibrønner og det er satt inn varmepumper fra NIBE på 120 kW. Anlegget skal gi fornybar energi til skolen og vil dekke over 90% av energibruken til oppvarming, ventilasjon og varmtvann.

Nordisk Energikontroll AS som administrerer Byggdriftaliansen gjennomfører konvertering til bergvarme. I dette prosjektet håndterer vi rør med Telerør AS, elektro med  Elektriker Per Johansen AS. Brønnboringen ble utført av Østlandet brønn og energiboring AS.

Kontakt oss