fbpx

Forretnings-/offentlige bygg

Byggets energisentral kan gjøres fornybar samtidig som energikostnadene reduseres.
– Nordisk Energikontroll er varmeentreprenør og spesialister på energisentraler til større bygg.

 • Utfasing av oljefyring
 • Prosjektering og installasjon av varmepumpe
  • Bergvarme
  • Kombinerte kjøle- og varmesentraler
  • Luft/vann varmepumpe
  • Varmepumpe for varmtvannsproduksjon
 • Tekniske totalentrepriser for gjennomføring av tiltak inne varme og ventilasjon.
 • Energioppfølging
 • Energistyring
 • Alarmhåndtering
 • Service på produksjonsenheter og varmeutystyr
 • Søknad om enøk-støtte og gjennomføring av enøk-analyser

Kontakt oss