fbpx

Foreslår forskrift om forbud mot oljefyring

Miljødirektoratets forslag til forskrift om forbud mot oljefyring innebærer at det fra 2020 blir forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger, og som grunnlast i øvrige bygg. Dette vil sikre overgang til fornybare energikilder i mange bygg de neste fem årene og gi reduserte klimagassutslipp.

Fyring med fossil olje og parafin er en lite klimavennlig måte å varme opp bygg på. I forbindelse med klimaforliket i 2012 ba Stortinget regjeringen innføre et forbud mot fyring med fossil olje.

Forbud fra 2020

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Miljødirektoratet utarbeidet forslag til forskrift og tilhørende konsekvensutredning.

Forslaget innebærer at fyring med fossil olje og parafin til oppvarming i private boliger, og som grunnlast eller hovedkilde i yrkesbygg, blir forbudt fra 1. januar 2020.

Oppvarming til andre formål i industrien, primærnæringene og bygg- og anleggsvirksomhet er ikke omfattet av forslaget. Det samme gjelder konsesjonspliktige fjernvarmeanlegg.

Forskriftforslaget og konsekvensutredningen er oversendt Klima- og miljødepartementet. Det vil bli invitert til høring av forslaget på et senere tidspunkt.

Støtte til alternativer

Det finnes mange fornybare alternativer som kan erstatte fyring med fossil olje og parafin.For å stimulere til overgangen fra oljefyr til oppvarming med fornybar energi vedtok Stortinget i klimaforliket at det i en overgangsperiode skulle etableres støtteordninger.

Kilde: Norsk Varmepumpeforening

Kontakt oss