fbpx

ENØK-analyse av bygg – et steg mot en grønnere hverdag

ENØK-analyse er en tilstandsvurdering av bygget og byggets energiforbruk. Formålet er å komme frem til ulike energibesparende tiltak som kan og bør gjøres, samt å avdekke eventuelle feil og mangler ved bygget.

Klima- og energifondet støtter kostnadene av ENØK-analysen med opptil 50 %. Etter gjennomført analyse kan det søkes om støtte til å få utført de ulike tiltakene. Spesielt er det gode støtteordninger for utfasing av oljefyr og installasjon av fornybare varmekilder.

Nordisk Energikontroll er godkjente ENØK-konsulenter i Oslo Kommune, og har god erfaring med utførelse av ENØK-analyser.

Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker et tilbud!

 

 

 

Kontakt oss