fbpx

Bergvarme i Trondheimsveien 170

Sameiet Trondhjemsveien 170 består av 6.095m­², fordelt på 97 leiligheter og et næringslokale.
Sameiet gikk gjennom en prosess som begynte med en enøkanalyse (for å få støtte) og videre et forprosjekt, før de besluttet å installere bergvarme.

Bergvarmeprosjektet ble gjennomført i 2016/2017.

Beregningene sier at sameiet skal spare ca. 67% i fyringsutgifter, som tilsvarer ca. 535.000kr pr. år!
Det er installert fire varmepumper av typen Nibe F1345, med samlet effekt på 200 kW, fordelt på to fyrhus. Det ble boret energibrønner helt ned til 385 meters dyp, grunnet lite uteområde i sameiet. Dette viser at det er mulig å installere bergvarme også på steder med lite plass.
Samtidig med at de gikk over til bergvarme ble det også installert nye varmtvannsystem optimalisert for drift med bergvarmepumpe i begge fyrhus.

Nordisk Energikontroll var engasjert for sameiet  fra forprosjekt for bergvarme og frem til ferdig installasjon.

Dersom du ønsker å vite mer om dette prosjektet, eller annet rundt bergvarme og ENØK, kan du kontakte oss her, på salg@noen.no, eller på telefon 64 84 55 20.

Kontakt oss