fbpx

Bergvarme lager varmtvann på Furua

Furua Borettslag på Lindebergåsen består av 212 leiligheter fordelt på høyblokker og lavhus. På vinteren i 2018 bestemte borettslaget seg for at de ville fornye varmtvannsentralene i høyblokkene, da teknisk levealder på eksisterende utstyr var overtrådt. Borettslaget hadde også ønske om å bli mer miljøvennlige, samt at de (som alle andre) gjerne ville kutte ned på de årlige kostnadene.

Dette resulterte i at de bestemte seg for å installere varmepumper med bergvarme (energibrønner) som energikilde, i tillegg til at de byttet ut alle de gamle berederne. Varmepumpene vil forvarme varmtvannet, og gi en energibesparelse på omkring 60%. Energibesparelse på 60% betyr at de også vil spare 60% av de årlige kostnadene til oppvarming av varmtvann!

Anleggene ble igangkjørt juli/august 2018, og skal levere varmtvann i mange år fremover.

I tillegg til at det nye anlegget skal gi lavere årlige kostnader i tiden fremover fikk borettslaget også støtte til gjennomføringen av prosjektet gjennom Oslo kommunes ENØK-program. Ta kontakt med oss i Nordisk Energikontroll for å høre mer om dette.

 

 

 

Kontakt oss