fbpx

Bergvarme i Sameiet Gange-Rolvs gate 6

Gange-Rolvs gate 6 er et lite sameie på Frogner i Oslo med 12 boenheter. Sameiet bestemte seg for å fase ut oljefyring og konvertere til bergvarme. Installasjonen ble gjennomført i 2016.

Beregningene sier at sameiet skal ha over 70% energibesparelse(!), som også betyr 70% i kostnadsbesparelse til fyringsutgifter. Dette gir en årlig besparelse på ca. 55.000kr! Dette er mye penger for et lite sameie.

Det er installert 2 stk. NIBE 1145 varmepumper på 15 kW.

Nordisk Energikontroll gjorde enøk-analyse, forprosjekt og gjennomføringen av prosjektet. Videre har sameiet tegnet servicekontrakt for å sikre god drift av anlegget.

Dersom du ønsker å vite mer om dette prosjektet, eller annet rundt bergvarme og ENØK, kan du kontakte oss her, på salg@noen.no, eller på telefon 64 84 55 20.

Kontakt oss