fbpx

Bergvarme i Drammensveien 54A

Drammensveien 54A er et lite sameie på Frogner i Oslo med 15 boenheter og et næringslokale. Sameiet bestemte seg for å fase ut oljefyring og konvertere til bergvarme. Installasjonen ble gjennomført i 2016.

Beregningene sier at borettslagene har hatt 67% energibesparelse, som også betyr 67% i kostnadsbesparelse til fyringsutgifter. Dette gir en årlig besparelse på ca. 165.000 kr!

Det er installert 1 stk. NIBE 1345 varmepumpe 60 kW. Samtidig med at de gikk over til bergvarme ble det også installert nytt varmtvannsystem.

Nordisk Energikontroll gjorde enøk-analyse, forprosjekt og gjennomføringen av prosjektet.

Dersom du ønsker å vite mer om dette prosjektet, eller annet rundt bergvarme og ENØK, kan du kontakte oss her, på salg@noen.no, eller på telefon 64 84 55 20.

Kontakt oss