fbpx

BERGVARME ER INN!
SPAR PENGER OG MILJØ FRA DAG ÉN

Utfasing av oljefyring i borettslag og næringsbygg

Nordisk Energikontroll har spesialisert seg på utfasing av oljefyring i større anlegg. Vi har bistått en rekke kunder med tiltak for å fase ut oljefyring og komme over på en miljøvennlig oppvarmingsløsning. Vi kan vise til en rekke fornøyde referansekunder.

Hvilke fyringsalternativer har vi?

007 Fan Heater-Solid

Varmepumpe

En varmepumpe er ofte den mest økonomiske løsningen. Med en varmepumpeløsning reduseres energikostnadene betydelig. Med bergvarme henter varmepumpen gratis energi fra fjellet under bygget. Dette er driftssikre anlegg som gir i størrelsesorden 60-70% besparelse i energikostnadene.

068 Olive Oil-Solid

Biofyringsolje

Hvis du har en oljefyr i dag kan den sannsynligvis konverteres til biofyringsolje. Biofyringsolje er tillatt å benytte etter 2020, men kostnadene blir vanligvis vesentlig høyere enn for ordinær fyringsolje.

021 Boiler-Solid

Elektrokjel

Hvis bygget har el.kjel kan det være aktuelt å gå over til elektrisk oppvarming alene. Dette er en enkel og driftssikker løsning, men man er direkte eksponert for høye strømpriser.

020 Underfloor Heating-Solid

Fjernvarme

Hvis bygget ligger i nærheten av et fjernvarmeanlegg kan det være aktuelt å koble seg til dette. Det er vanligvis liten besparelse med fjernvarme, men det er en driftssikker løsning.

_DSC5360

Hvordan kan vi komme i gang?

Vanligvis gjennomfører vi en befaring hos dere. På befaringen ser vi på deres anlegg og gir råd om hvordan dere kan gå videre. Vi kan bistå dere i hele prosessen fra planlegging til installasjon av anlegget.

Ta kontakt med oss i dag!