fbpx

Balkeby AS på Majorstuen har installert bergvarme

Borettslaget Balkeby AS installerte varmepumpe i undersentralen samtidig som de installerte nytt varmtvannssystem. Varmepumpen henter energi fra brønnpark. Energien som produseres av varmepumpen går til varmt forbruksvann, samtidig som den dekke grunnoppvarmingen i deler av borettslaget.

Nordisk Energikontroll AS var totalentreprenør for prosjektet.

Nordisk Energikontroll var totalentreprenør for prosjektet. Som underentreprenører hadde vi Båsum Borring AS, Elektra AS og Sanitær og varmevakta AS.

Kontakt oss