Luft/vann varmepumpe

Bruk av uteluft som varmekilde for større varmepumper er gunstig i Norge. En varmepumpe som har uteluft som varmekilde kan være veldig lønnsom og gi over 50% besparelse i forbruk til oppvarming.

Teknikken
En luft/vann varmepumpe henter energi fra uteluft. Det har vært en stor utvikling av luft/vann varmepumper de siste årene. Nå finnes det varmepumper som kan levere 60¨C helt ned til -15°C.

Prosjektering
I slike prosjekter er det mye man må ta hensyn til hvis man skal få et anlegg som skal fungere godt under de fleste driftsforhold. Det er ofte utfordringer knyttet til lyd, avriming og frostsikring. Nordisk Energikontroll har erfaringen.

Gjennomføring
I Nordisk Energikontroll har vi kompetanse på prosjektering og installasjon av varmepumper med luft/vann. Utfordringene er mange i slike prosjekter. Det er viktig å bruke en entreprenør med erfaring.

Luft/vann varmepumpe plasseres

Les om våre prosjekt

Oljeprisen raser

Siden slutten av juni har oljeprisen falt til under 80 dollar fatet. Bak prisfallet er det flere faktorer som konjunktururo, økt tilbud av olje og en høyere pris på [les mer...]