Heatline prognosestyring

– Værprognoser styrer varmen

Tradisjonelle styre- og regulerings systemer tar kun hensyn til været slik der er i øyeblikket i stedet for å se hva som skal skje snart. Med prognosestyring planlegger man på forhånd alle forandringene i temperaturen og unngår varme overskudd eller at det blir for kaldt.

Ved at man kjenner utetemperaturen og andre klima- parametere i framtiden kan varmen styres mer riktig og brukerne får jevnere innetemperatur og dermed bedre innemiljø.

Prognosestyring bygger på å kombinere beregninger av bygningens spesifikke energitekniske egenskaper med lokale prognoser på temperatur, sol, vind, dens retning og nedbør. Ved å ta hensyn til bygningens varmelagring kan vi spare energi ved å bruke f. eks. solens gratis energi.

Temptransporter

Prognosmottagaren «Temptransporter» er en GPRS basert prognosemottager med innebygget funksjon for progonsestyring, logging av utetemperatur og innetemperatur.

Dette er den enkleste prognosesmottageren. Den brukes for å kunne benytte tjenesten prognosestyring i anlegg med varmeregulatorer av andre fabrikater.

Dvs. hvis man har en standard varmeregulator i bygget kan man med stor sannsynlighet sette inn temptransporter og ta i bruk prognosestyringstjenesten med en gang. Besparelsene er 10-20 kWh/m2.

Webserver IPX2

Hvis du ikke har varmeregulator i anlegget ditt eller tenker på å skifte system bør du kontakte oss for å høre om dette unike systemet. I tillegg til å styre varmekursen kan denne lille enheten fungere som et mini SD-anlegg i ditt anlegg. Du trenger faktisk ikke noen annen styring. IPX2 kan håndtere alt fra varmekursen til pumpedrift. Det beste av alt er at det hele enkelt kan gjøres tilgjengelig på internett, slik at du kan styre varmesentralen fra der du befinner deg.

Du får selvfølgelig panel til styringen hvis du ønsker det.