Heatline kjelvelger

– Dirigenten i varmesentralenHeatlineLogo

Autmatisk valg av energikilde – Strøm eller olje, eller skal det være bio eller varmepumpe?

Heatline kjelvelger sørger for at den kjelen som gir de laveste energikostnadene i øyeblikket, velges som grunnlastkjel. De andre kjelene er utkoblet og uten sirkulasjon. Dersom effektbehovet stiger over det som grunnlastkjelen har kapasitet til, kobler systemet automatisk inn en ekstra kjel som dekker topplastbehovet.

Heatline kjelvelger er montert i flere hundre fyringsanlegg i Norge. Konseptet er hele tiden utviklet og vi kan nå tilby løsninger for de fleste typer fyrhus og med ulike energibærere.

Løsningen er mer aktuell enn noen gang. Nye energiløsninger kommer gjerne inn som grunnlast i varmesentralen. Heatline kjelvelger tar utfordringen med samkjøring. For dem som velger biofyringsolje er det fortsatt veldig aktuelt å benytte Heatline Styring og autmatisk valg av strøm og biofyringsolje.

Tjenester til Heatline kjelvelger

  • Energimåling og energitaxameter – online energioppfølging
  • Prisstyring – automatisk valg av enerigkilde
  • Alarmhåndtering
  • Laststyring.