Elektroniske tjenester

Elektroniske tjenester til varmesentraler fra Nordisk Energikontroll

Nordisk Energikontroll har helt siden vi ble etablert arbeidet med elektroniske tjenester til varmesentraler. Det var vi som utviklet Heatline konseptet. Automatisk valg mellom strøm og olje i fyringsanlegg. Dette konseptet var også kjent under merkenavnet Shell Flexi. Systemene vi utviklet på den tiden ga oss inngående kjennskap til kraftmarkedet fysiske og finansielle energipriser.

Vi har også drevet med laststyring på vegne av Statnett og nettselskaper. På det meste hadde vi over 50 MW i portefølje hos Statnett. Kundene fikk betalt dersom det ble koblet ut. Statnett avviklet ordningen, men vi har nettselskaper som bruker vår software for laststyring. Lastene blir koblet ut momentant og det sendes ut melding til kunden.