Borettslaget Etterstad Øst installerer bergvarme

Varmeanlegg borettslag oslo NIBE varmepumper styrer hele varmeproduksjonen
Varmeanlegg borettslag oslo

NIBE bergvarme sørger for oppvarming og varmtvann

Borettslaget Etterstad Øst valgte Nordisk Energikontroll når de skulle fase ut oljefyring. Borettslaget installerer i sommer bergvarme i de fire blokkene. Prosjektet gjør at de blir oljefri. Samtidig reduserer de energibruken med nesten 700.000 kWh/år. Med en energipris på 1 kr/kWh tilsvarer det kr. 700.000,-/år.

I dette prosjektet skal det saneres 4 oljekjeler og oljetanker. Det installeres NIBE bergvarmepumper og det skal bores 16 energibrønner. OBOS Prosjekt har tilrettelagt prosjektet for borettslaget og skal ha prosjektledelse under gjennomføringen.

Borettslaget benytter anledningen til å gjøre en total gjennomgang av sitt varmeanlegg. Det skal installeres nytt beredersystem, alle leiligheter får termostatstyrte radiatorventiler og varmeanlegget skal reguleres inn. Prosjektet støttes av Oslo Kommunes enøk-fond og av OBOS.

Nordisk Energikontroll AS som administrerer Byggdriftaliansen gjennomfører konvertering til bergvarme. I dette prosjektet håndterer vi rør med Sanitær og Varmevakta, elektro med Bravida Norge AS, varmeanlegg og bygningsmessige arbeider.