Offisiell åpning av bergvarmeanleggene i Nes kommune

3x bergvarme i Nes kommune

Onsdag 11.november var det offisiell åpning av de tre nye bergvarmeanleggene i Nes kommune. Det er de tre skolene Framtun, Fenstad og Skogbygda som har faset ut oljefyring og installert bergvarmepumper.

Les mer om prosjektet i lokalavisa Raumnes:

http://www.raumnes.no/tok-farvel-med-den-gamle-oljefyren

og på vår referanseside:

Nes kommune, bergvarme på skoler